Thông tin hội thảo từ tháng 7 ~ tháng 12 năm 2019

Hồ Chí MinhHồ Chí Minh
Tại Hồ Chí Minh
Kỹ năng mềm - Phát triển bản thân [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Năm, 11/7 Sử dụng Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá nhân sự 09:00~17:00 1,200,000
Thứ Tư, 14/8 Ứng dụng Critical-thinking để quản lý công việc hiệu quả 09:00~17:00 1,200,000
Thứ Sáu, 12/9 Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua Phương pháp Lập trình tư duy (NLP) 09:00~17:00 1,200,000
Thứ Sáu, 27/9 Kĩ năng viết báo cáo, đề xuất 09:00~17:00 700,000
Kỹ năng quản lý [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên quản lý cấp trung
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Sáu, 25/10 Kỹ năng đánh giá trực tiếp năng lực nhân viên 09:00-17:00 1,200,000
Thứ Sáu, 15/11 Kỹ năng đào tạo người huấn luyện nội bộ (Train the trainer) 09:00-17:00 1,200,000
Thứ Sáu, 12/6 Phương pháp trau dồi kĩ năng cần thiết cho Nhân viên quản lý cấp trung 09:00-17:00 1,200,000
Thuế - Kế toán [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên phụ trách về thuế - kế toán
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Tư, 21/8 Những kiến thức cơ bản về thuế nên biết 09:00-12:00 700,000
Thứ Năm, 24/9 Đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản bằng tiếng Nhật (Phần 2) 09:00-12:00 1,000,000
Thứ Năm, 10/10 Những điểm cần lưu ý khi hoàn thuế VAT năm 2019 09:00-1200 700,000
Thứ Ba, 05/11 Những điều cần biết về chuyển giá 09:00-12:00 700,000
Thứ Ba, 19/11 Lưu ý trong kê khai CIT năm 2019 09:00-12:00 700,000
Thứ Ba, 17/12 Lưu ý trong quản lý và sử dụng Hóa đơn đỏ 09:00-12:00 700,000
Thứ Tư, 25/12 Diễn đàn Thuế - Kế toán cuối năm 2019 09:00-12:00 700,000
Hành chính - Nhân sự - Lao động [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên hành chính-Nhân viên quản lý tổng vụ
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Ba, 9/7 Lưu ý khi xử lý kỉ luật lao động 09:00-12:00 700,000
Thứ Ba, 6/8 Những điểm cần lưu ý khi đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập công ty con tại địa phương 09:00-12:00 700,000
Thứ Ba, 10/12 Diễn đàn Lao động - Nhân sự cuối năm 2019 09:00-12:00 700,000
Kỹ năng bán hàng
Đối tượng tham gia: Nhân viên cấp quản lý
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Sáu, 26/7 Kĩ năng lên kế hoạch bán hàng - kinh doanh hiệu quả (cấp quản lý) 09:00-17:00 1,500,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Đối với quý khách hàng ký kết Hợp đồng "Business Supporting" với I-GLOCAL sẽ được ưu tiên đăng ký trước. Hơn nữa, I-GLOCAL sẽ chịu phí tham gia cho từ 1-2 khách/công ty. Đối với trường hợp quý khách hàng đã tham gia hội thảo có cùng chủ đề tại văn phòng Hà nội hoặc văn phòng Bình Dương trong khoảng thời gian từ tháng 7-12/2019 thì cũng được áp dụng ưu đãi như trên.
  • Ngày và thời gian của hội thảo có thể thay đổi, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hà NộiHà Nội
Tại Hà Nội
Kỹ năng mềm - Phát triển bản thân [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Sáu, 19/7 Kĩ năng giao tiếp qua email và điện thoại 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 26/7 Kĩ năng quản lý thời gian đối với người bận rộn 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 23/8 Kĩ năng viết báo cáo 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 11/10 Kĩ năng xử lý phàn nàn 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 25/10 Phong cách làm việc của Nhật 14:00~17:00 700,000
Thuế - Kế toán [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên phụ trách về thuế-kế toán
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Hai, 26/8 Thủ tục và chính sách hải quan về thuế xuất nhập khẩu 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 20/9 Cách tiếp cận và áp dụng thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản 09:30~13:00 1,200,000
Thứ Ba, 12/11 Lưu ý trong kê khai PIT và CIT 09:30~16:00 1,200,000
Thứ Sáu, 29/11 Lưu ý khi quản lý và sử dụng Hóa đơn điện tử 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 20/12 Lưu ý về thuế trong doanh nghiệp sản xuất 14:00~17:00 700,000
Thứ Tư, 25/12 Kiến thức cơ bản về chuyển giá 09:30~17:00 1,200,000
Hành chính - Nhân sự - Lao động [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên hành chính-Nhân viên quản lý tổng vụ
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Năm, 16/9 Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến Lao động - Nhân sự cuối năm 2019 14:00~17:00 700,000
Thứ Sáu, 15/11 Lưu ý trong thời điểm kết thúc hợp đồng lao động 14:00~17:00 700,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Đối với quý khách hàng ký kết Hợp đồng “Business Supporting” với I-GLOCAL sẽ được ưu tiên đăng ký trước. Hơn nữa, I-GLOCAL sẽ chịu phí tham gia cho từ 1-2 khách/công ty. Đối với trường hợp quý khách hàng đã tham gia hội thảo có cùng chủ đề tại văn phòng Hà nội hoặc văn phòng Bình Dương trong khoảng thời gian từ tháng 7-12/2019 thì cũng được áp dụng ưu đãi như trên.
  • Ngày và thời gian của hội thảo có thể thay đổi, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Bình DươngBình Dương
Tại Bình Dương
Kỹ năng mềm - Phát triển bản thân [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Ba, 16/7 Sử dụng Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá nhân sự 09:00-16:00 1,200,000
Thứ Ba, 13/8 Ứng dụng Critical-thinking để quản lý công việc hiệu quả 09:00-16:00 1,200,000
Thứ Ba, 10/9 Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua Phương pháp Lập trình tư duy (NLP) 09:00-16:00 1,200,000
Thứ Ba, 24/9 Kĩ năng viết báo cáo, đề xuất 09:00-12:00 700,000
Kỹ năng quản lý [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên quản lý cấp trung
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Ba, 22/10 Kỹ năng đánh giá trực tiếp năng lực nhân viên 09:00-16:00 1,200,000
Thứ Ba, 12/11 Kỹ năng đào tạo người huấn luyện nội bộ (Train the trainer) 09:00-16:00 1,200,000
Thứ Ba, 3/12 Phương pháp trau dồi kĩ năng cần thiết cho Nhân viên quản lý cấp trung 09:00-16:00 1,200,000
Thuế - Kế toán [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên phụ trách về thuế - kế toán
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Ba, 8/10 Những điểm cần lưu ý khi hoàn thuế VAT năm 2019 09:00-12:00 700,000
Thứ Tư, 6/11 Những điều cần biết về chuyển giá 09:00-12:00 700,000
Thứ Ba, 26/11 Lưu ý trong kê khai CIT năm 2019 09:00-16:00 700,000
Thứ Tư, 18/12 Lưu ý trong quản lý và sử dụng Hóa đơn đỏ 09:00-12:00 700,000
Thứ Năm, 26/12 Diễn đàn Thuế - Kế toán cuối năm 2019 09:00-12:00 700,000
Hành chính - Nhân sự - Lao động [Tiếng Việt]
Đối tượng tham gia: Nhân viên hành chính-Nhân viên quản lý
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ Tư, 11/12 Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến Lao động - Nhân sự cuối năm 2019 09:00-12:00 700,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Đối với quý khách hàng ký kết Hợp đồng "Business Supporting" với I-GLOCAL sẽ được ưu tiên đăng ký trước. Hơn nữa, I-GLOCAL sẽ chịu phí tham gia cho từ 1-2 khách/công ty. Đối với trường hợp quý khách hàng đã tham gia hội thảo có cùng chủ đề tại văn phòng Hà nội hoặc văn phòng Bình Dương trong khoảng thời gian từ tháng 7-12/2019 thì cũng được áp dụng ưu đãi như trên.
  • Ngày và thời gian của hội thảo có thể thay đổi, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.
セミナーに関するお問合せ