VĂN PHÒNG TOKYO

KAZUKI JITSUHARA

VĂN PHÒNG TOKYO
Trưởng phòng / Chứng chỉ hành nghề kế toán Hoa Kỳ

KAZUKI JITSUHARA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2012
Tốt nghiệp Khoa Thương mại Đại học Keio (Nhật Bản)
Năm 2012
Làm việc tại Công ty bảo hiểm Aioi Nissay Dowa Insurance (Nhật Bản)
Năm 2016
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL
MAYUKO KAMAZUKA

VĂN PHÒNG TOKYO
Chuyên viên tư vấn - văn phòng I-Glocal ở Tokyo

MAYUKO KAMAZUKA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2009
Tốt nghiệp Khoa Văn học Đại học Hosei
Năm 2009
Làm việc tại Công ty ANA Cartering Service
Năm 2017
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL