VĂN PHÒNG CAMBODIA

Mak Brathna

Trưởng phòng

MAK BRATHNA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2011
Tốt nghiệp Khoa Nhật ngữ Đại học Royal University of Phnom Penh
Năm 2011
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL
Năm 2017
Đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng tại Văn phòng Cambodia
Nguyen Thi Phuong Thao

Trưởng phòng

DUCH DALIN

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2010
Tốt nghiệp Đại học quốc tế BBA
Năm 2011
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL
Năm 2017
Chứng chỉ khóa học chuyên môn về thuế của chính phủ Cambodia
KAZUKI JITSUHARA

Trưởng phòng / Chứng chỉ hành nghề kế toán Hoa Kỳ

KAZUKI JITSUHARA

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2012
Tốt nghiệp Khoa Thương mại Đại học Keio (Nhật Bản)
Năm 2012
Làm việc tại Công ty bảo hiểm Aioi Nissay Dowa Insurance (Nhật Bản)
Năm 2016
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL
Năm 2020
chức Trưởng VPĐD Công ty I-GLOCAL tại Bình Dương