Triết lý và phương châm
kinh doanh

Sự phát triển của nhân viên và khách hàng là sự phát triển của công ty!Sự phát triển của nhân viên và khách hàng là sự phát triển của công ty!

Quan điểm kinh doanh của I-GLOCAL là “Trở thành nền tảng hỗ trợ sự phát triển của khách hàng”.
Quan điểm đó không thay đổi kể từ khi công ty được thành lập năm 2003 đến nay.
Chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc làm sao chỉ có công ty chúng tôi phát triển.

Làm cho khách hàng hài lòng với dịch vụ của mình, qua đó có được lòng tin và sự đồng cảm của khách hàng, từ đó chính đội ngũ nhân sự của chúng tôi cũng sẽ phát triển.
Và kết quả cuối cùng, chúng tôi lại lại tiếp tục được khách hàng yêu mến.
Phương châm đó đã được công ty không ngừng duy trì và phát triển liên tục kể từ ngày thành lập, và đến nay đã có hơn 900 khách hàng yêu mến và tin dùng.
Với tình yêu cho đất nước Việt Nam, sẽ không có gì làm thay đổi nhiệt huyết và quyết tâm để cùng khách hàng phát triển tại đất nước này.

  • Triết lý và phương châm kinh doanhTriết lý và phương châm kinh doanh
  • Triết lý và phương châm kinh doanhTriết lý và phương châm kinh doanh
  • Triết lý và phương châm kinh doanhTriết lý và phương châm kinh doanh
  • Triết lý và phương châm kinh doanhTriết lý và phương châm kinh doanh