Ý nghĩa tên công ty

Chữ “I” trong tên công ty có ý nghĩa:

Indochina - Địa bàn hoạt động chính về phương diện địa lý (Việt Nam, Cambodia)Indochina - Địa bàn hoạt động chính về phương diện địa lý (Việt Nam, Cambodia)
Incubate - Tư tưởng kinh doanh luôn mong muốn phát triển cho thế hệ tiếp theoIncubate - Tư tưởng kinh doanh luôn mong muốn phát triển cho thế hệ tiếp theo
Independent - Tính tự chủ, tinh thần làm việc độc lập của từng cá nhânIndependent - Tính tự chủ, tinh thần làm việc độc lập của từng cá nhân

GLOCAL là từ ghép của GLOBAL (Quy mô toàn cầu) và LOCAL (Khu vực), thể hiện ý tưởng "Định hướng suy nghĩ trên quy mô toàn cầu, hành động theo đặc trưng từng địa phương" (Think globally, act locally).
Chúng tôi là một công ty hoạt động tại khu vực Indochina, dựa trên tư tưởng kinh doanh Incubate, để từ đó từng cá nhân sẽ tự chủ (Independent) sẽ suy nghĩ trên quy mô toàn cầu và hành động theo đặc trưng địa phương (Think globally, act locally).

Về logo của Tập đoàn

logo

Hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản lấy trọng tâm phát triển là khu vực Indochina.
Là đội ngũ chuyên gia nắm vững thực tế tại khu vực, với tầm nhìn quy mô toàn cầu, chúng tôi hỗ trợ và tư vấn kinh doanh toàn diện cho khách hàng tại khu vực Indochina.

[Logo của Tập đoàn]
“Vòng tròn” thể hiện sự kết nối với xã hội toàn cầu (Globalization), “Điểm” thể hiện hoạt động kinh doanh theo đặc trưng và phong cách địa phương (Localization).
Ngoài ra, màu xanh của vòng tròn bao ngoài thể hiện khả năng phát triển liên tục tại Đông Nam Á, màu đỏ thể hiện sức bật và sự đột phá của tiềm năng tại khu vực.

Về hình ảnh biểu tượng

Phát triển sang giai đoạn mới !

Hình ảnh biểu tượng của tập đoàn I-GLOCAL là “Rồng IGL”.
Hình ảnh Rồng được lồng ghép với hình ảnh địa lý nước Việt Nam, thể hiện tinh thần cầu tiến và lạc quan của tổ chức.
Năm 2016, hình ảnh biểu tượng của công ty được thay đổi từ hình ảnh “Rồng IGL thế hệ đầu” thành “Rồng IGL thế hệ thứ 2”.

Các sản phẩm lưu niệm nhân dịp ra đời của “Rồng IGL thế hệ thứ 2”

Các sản phẩm lưu niệm nhân dịp ra đời của
“Rồng IGL thế hệ thứ 2”