Lịch sử

Tháng 09 năm 1999
Ông Yusuke Kaburagi được phái cử từ Công ty kiểm toán Asahi (nay là KPMG Nhật Bản) sang Công ty kiểm toán Arthur Andersen Việt Nam (nay là KPMG Việt Nam) làm việc.
Tháng 11 năm 2000
Ông Yusuke Kaburagi trở thành người Nhật Bản đầu tiên được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.
Tháng 09 năm 2003
Ông Yusuke Kaburagi khởi nghiệp và thành lập văn phòng tại Hà Nội
Tháng 07 năm 2004
Thành lập chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh
Tháng 08 năm 2009
Đầu tư vốn vào một công ty kiểm toán tại Việt Nam
Tháng 04 năm 2010
Thành lập pháp nhân tại Cambodia
Tháng 08 năm 2010
Đổi tên công ty thành Công ty TNHH I-GLOCAL
Tháng 03 năm 2013
Bắt đầu tổ chức hội thảo thông qua hợp tác với đối tác là Công ty TNHH Value Create
Tháng 05 năm 2014
Thành lập Công ty TNHH VINA BOOKKEEPING chuyên làm báo cáo kế toán
Tháng 05 năm 2014
Công ty kiểm toán thuộc tập đoàn đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán CROWE HORWATH VIỆT NAM.
Tháng 01 năm 2015
Tăng vốn đầu tư lên 500.000 USD
Tháng 09 năm 2015
Thành lập chi nhánh tại Bình Dương
Tháng 01 năm 2016
Ông Takayuki Jitsuhara nhậm chức Giám đốc điều hành tại I-GLOCAL (Nhật Bản)
Tháng 02 năm 2016
Tăng vốn đầu tư lên 2.000.000 USD
Tháng 07 năm 2017
Khai trương khu vực làm việc chung i-Shared
Tháng 07 năm 2017
Khai trương khu vực làm việc chung i-Shared
Tháng 07 năm 2018
Công ty TNHH Kiểm toán CROWE HORWATH VIỆT NAM đổi tên thành Công ty TNHH CROWE VIỆT NAM
Tháng 12 năm 2018
Thành lập chi nhánh của công ty I-GLOCAL Nhật Bản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh