Hội Thảo

Trang chủ > Tin tức > [HCM] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018

Tin tức

[HCM] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018

03/01/2018

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính:

+ Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân

+ Nghiệp vụ Thuế – Kế toán

+ Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động

Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018 cụ thể như sau:

THÁNG 01/2018    
THỜI GIAN THỜI LƯỢNG HỘI THẢO LINK ĐĂNG KÝ
09/01, thứ 3 7 giờ Nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp Nhật

Đăng ký

23/01, thứ 3 7 giờ Kỹ năng cần có của người vừa được thăng chức lên vị trí cấp trung Đăng ký
30/01, thứ 3 3 giờ Phát huy tư duy tích cực để phát triển văn hoá doanh nghiệp Đăng ký
 THÁNG 02/2018   
THỜI GIAN THỜI LƯỢNG HỘI THẢO LINK ĐĂNG KÝ
02/02, thứ 6 3 giờ Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân Đăng ký
06/02, thứ 3 7 giờ Để thực hiện tốt Hourenso (Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận) trong doanh nghiệp Nhật Đăng ký
  THÁNG 03/2018  
THỜI GIAN THỜI LƯỢNG HỘI THẢO LINK ĐĂNG KÝ
01/03, thứ 5 3 giờ 30′ Giải phóng ngôn ngữ cơ thể giúp giao tiếp với khách hàng hiệu quả Đăng ký
06/03, thứ 3 7 giờ Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung  
14/03, thứ 4 3 giờ Diễn đàn nhân sự – lao động Quý 1/2018 Đăng ký
20/03, thứ 3 6 giờ Đẩy mạnh chương trình truyền kinh nghiệm (mentoring) nội bộ để nâng cao hiệu suất công việc & phát triển văn hoá doanh nghiệp Đăng ký
22/03, thứ 5 6 giờ Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản cho người không chuyên Đăng ký
    THÁNG 04/2018
THỜI GIAN THỜI LƯỢNG HỘI THẢO LINK ĐĂNG KÝ
05/04, thứ 5 3 giờ Kỹ năng đối ứng email & điện thoại bằng tiếng Nhật Đăng ký
10/04, thứ 3 7 giờ Kỹ năng cơ bản để chốt sale thành công Đăng ký
18/04, thứ 4 3 giờ Kiến thức cốt lõi về thuế dành cho người quản lý Đăng ký
24/04, thứ 3 3 giờ Những vấn đề cần lưu ý khi hoàn thuế giá trị gia tăng Đăng ký
THÁNG 05/2018    
THỜI GIAN THỜI LƯỢNG HỘI THẢO LINK ĐĂNG KÝ
11/05, thứ 6 3 giờ Phát huy vai trò người trợ lý biết tiếng Nhật Đăng ký
17/05, thứ 5 3 giờ Chia sẻ về thanh tra thuế Đăng ký
22/05, thứ 3 7 giờ Huấn luyện người đào tạo nội bộ (Train the trainer)  
23/05, thứ 4 3 giờ Kỹ năng cơ bản về phương pháp tính giá thành định mức Đăng ký
30/05, thứ 4 3 giờ Những lưu ý về hóa đơn điện tử Đăng ký
THÁNG 06/2018
THỜI GIAN THỜI LƯỢNG HỘI THẢO LINK ĐĂNG KÝ
06/06, thứ 4 7 giờ Ứng dụng kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả & chu trình PDCA vào trong công việc hằng ngày Đăng ký
12/06, thứ 3 3 giờ Diễn đàn nhân sự – lao động Quý 2/2018 Đăng ký
13/06, thứ 4 6 giờ Diễn đàn thuế kế toán – 6 tháng đầu năm 2018 Đăng ký
21/06, thứ 5 3 giờ Những điểm cần lưu ý về kê khai thuế trong doanh nghiệp Nhật Đăng ký
26/06, thứ 3 3 giờ Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu Đăng ký

* FOR VIETNAMESE LEAFLET: CLICK HERE

* FOR JAPANESE LEAFLET: CLICK HERE