Hội Thảo

Trang chủ > Tin tức

Tin tức

[Hà Nội] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018

03/01/2018

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động

[BÌNH DƯƠNG] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018

03/01/2018

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018 cụ thể như sau:

[HCM] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018

03/01/2018

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2018 cụ thể như sau:

[BÌNH DƯƠNG] Lịch hội thảo 6 tháng cuối năm 2017

12/06/2017

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động Lịch hội thảo 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:

[HCM] Lịch hội thảo 6 tháng cuối năm 2017

09/06/2017

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động Lịch hội thảo 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:

[HÀ NỘI] Lịch hội thảo 6 tháng cuối năm 2017

07/06/2017

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động

[BÌNH DƯƠNG] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2017

07/03/2017

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2017 cụ thể như sau:

[HCM] Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2017

27/02/2017

_VC-BLACK-logo

Value Create là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức các buổi hội thảo thuộc 3 lĩnh vực chính: + Kỹ năng mềm – Phát triển bản thân + Nghiệp vụ Thuế – Kế toán + Nghiệp vụ Hành chính – Nhân sự – Lao động Lịch hội thảo 6 tháng đầu năm 2017 cụ thể như sau: