Năm 2017
Nhận bằng khen từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Lần này, Công ty TNHH I-GLOCAL vinh dự nhận được Giải xuất sắc từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).
Đây là lần thứ 4 liên tiếp công ty nhận được bằng khen của VAA.

Năm 2017
Năm 2017
Năm 2016
Nhận bằng khen từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Lần này, Công ty TNHH I-GLOCAL vinh dự nhận được Giải xuất sắc từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).
Đây là lần thứ 3 liên tiếp công ty nhận được bằng khen của VAA.
Đạt được thành tích này, I-GLOCAL vô cùng tự hào và biết ơn sự ủng hộ của quý vị khách hàng trong suốt thời gian qua.

Năm 2016
Năm 2016
Năm 2015
Nhận bằng khen từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Lần này, Công ty TNHH I-GLOCAL vinh dự nhận được Giải xuất sắc từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).
Ngày 10/04/2015 vừa qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã tổ chức Hội nghị Báo cáo tổng kết về kết quả hoạt động trong lĩnh vực kế toán kiểm toán năm 2014 và đề ra kế hoạch hành động cho năm 2015 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của đại diện đến từ 94 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kế toán đã đăng ký hành nghề với VAA. VAA là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, đóng vai trò quản lý và kiểm soát hoạt động của các văn phòng thuế và kế toán trên địa bàn cả nước, việc đăng ký vào tổ chức này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả doanh nghiệp hoạt động trong ngành.
Công ty I-GLOCAL vinh dự là một trong 9 tổ chức và doanh nghiệp tư vấn thuế và kế toán nhận được bằng khen xuất sắc từ VAA, và là Doanh nghiệp dịch vụ tư vấn thuế và kế toán Nhật Bản duy nhất nhận được bằng khen trong đợt đánh giá này.
Hơn nữa, đây là lần thứ 2 liên tiếp công ty nhận được giấy khen của VAA (lần 1 vào năm 2014)
Để được bằng khen, I-GLOCAL đã xuất sắc đáp ứng các tiêu chuẩn mà VAA đề ra cho những doanh nghiệp hoạt động trong ngành như sau:
1 Ký trên 50 hợp đồng dịch vụ mới, lượng khách hàng trong năm tăng hơn so với năm trước đó.
2 Doanh thu từ 1,5 tỷ đồng trở lên và tăng hơn so với năm trước.
3 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước
4 Thực hiện tốt việc quản lý chất lượng dịch vụ và được đánh giá tốt từ khách hàng.
5 Nộp đầy đủ báo cáo theo quy định của VAA, thực hiện tốt việc nộp chi phí kiểm tra chất lượng, hội phí
6 Cập nhật kiến thức, tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo về kế toán và thuế do VAA tổ chức, tuân thủ đầy đủ các quy định về thời gian tham dự đối với các hội thảo tương ứng.
7 Được VAA kiểm tra và đối chiếu cho thấy chất lượng dịch vụ có cải thiện tốt so với trước năm 2014
Đạt được thành tích này, I-GLOCAL vô cùng tự hào và biết ơn sự ủng hộ của quý vị khách hàng trong suốt thời gian qua.

Năm 2015
Năm 2015