Thông tin hội thảo từ tháng 7 ~ tháng 12 năm 2018

Hồ Chí MinhHồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Kỹ năng quản lý (Tiếng Việt)
Người tham gia: Nhà quản lý cấp trung
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
09/08 (Thứ 5) Kỹ năng huấn luyện và cách phản hồi phù hợp 09:00-17:00 1,500,000
03/10 (Thứ 4) Kỹ năng lập đề xuất và báo cáo sử dụng lối tư duy phê phán 09:00-16:30 1,500,000
14/11 (Thứ 4) Kỹ năng cần thiết để quản lý chuỗi cung ứng 09:00-16:30 1,500,000
Liên quan tới kế toán thuế (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Người phụ trách kế toán thuế
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
02/08 (Thứ 5) Quản lý tài chính để tiết kiệm thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 09:00-12:00 700,000
15/08 (Thứ 4) Điểm khác biệt chính giữa tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), nội dung lưu ý khi kết hợp lại với IFRS 09:00-12:00 700,000
07/09 (thứ 6) Điểm lưu ý khi áp dụng hóa đơn điện tử 09:00-12:00 700,000
18/09 (thứ 3) Mẹo tránh lỗi trong nghiệp vụ kế toán 09:00-12:00 700,000
19/10 (thứ 6) Tuyển chọn 39 vấn đề về thuế liên quan tới hóa đơn đỏ phiên bản năm 2018 09:00-12:00 700,000
26/10 (thứ 6) Điểm lưu ý khi khai báo thuế dành cho doanh nghiệp Nhật Bản 09:00-12:00 700,000
23/11 (thứ 6) Nội dung lưu ý khi xác định thuế doanh nghiệp năm 2018 09:00-12:00 700,000
27/11 (thứ 3) Thủ tục hành chính về kế toán thuế mà các bạn muốn biết 09:00-12:00 700,000
07/12 (thứ 6) Tuyển chọn 39 kiến thức về thuế đối với giao dịch giữa các bên liên quan 09:00-12:00 700,000
14/12 (thứ 6) Áp dụng hiệp định chống đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản 09:00-12:00 700,000
19/12 (Thứ 4) Diễn đàn về nghiệp vụ kế toán thuế nửa cuối năm 2018 09:00-12:00 700,000
Liên quan tới lao động nhân sự (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Nhân viên phụ trách nhân sự và nhà quản lý
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
27/07 (thứ 6) Xu hướng mới trong quản lý nguồn nhân lực! Kỹ năng quản lý hiệu suất 09:00-16:30 1,500,000
04/12 (thứ 3) Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức liên quan tới lao động, nhân sự nửa cuối năm 2018 09:00-12:00 700,000
Kỹ năng tiếng Nhật
Đối tượng tham gia: Nhân viên có thể sử dụng tiếng Nhật (từ N3 trở lên)
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
19/09 (Thứ 4) Kiến thức cơ bản về kế toán thuế bằng tiếng Nhật (lần 1) 09:00-16:30 1,500,000
26/09 (Thứ 4) Kiến thức cơ bản về kế toán thuế bằng tiếng Nhật (lần 2) 09:00-16:30 1,500,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Chương trình được thiết kế có khung ưu tiên dành cho khách hàng ký hợp đồng hỗ trợ kinh doanh với I-GLOCAL, phía I-GLOCAL chi trả khoản học phí tối đa 2 người/ 1 công ty. Chương trình này được áp dụng ngay cả trường hợp các bạn tham gia hội thảo với cùng một chủ đề từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, tại văn phòng ở Bình Dương, hay Hà Nội.
  • Có trường hợp thay đổi ngày tổ chức và khung thời gian, vui lòng xác nhận lại với chúng tôi trước khi tham gia.
Hà NộiHà Nội
Hà Nội
Kỹ năng mềm, tự nhận thức và phát triển (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Nhân viên trẻ có kinh nghiệm chừng 3 năm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
20/07 (thứ 6) Kỹ năng viết báo cáo 14:00~17:00 700,000
20/08 (thứ 2) Phong cách kinh doanh kiểu Nhật 14:00~17:00 700,000
24/08 (thứ 6) Kỹ năng quản trị cần thiết cho người bận rộn 14:00~17:00 700,000
12/10 (thứ 6) Hãy thay đổi ! Kỹ năng thuyết trình 14:00~17:00 700,000
19/12 (Thứ 4) Áp dụng kỹ năng báo cáo Ho-ren-so trong công việc hàng ngày 14:00~17:00 700,000
Liên quan tới kế toán thuế (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Người phụ trách kế toán thuế
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
06/08 (thứ 2) Tiết kiệm thuế ~Giải pháp thuế trong hoạt động kinh doanh~ 14:00~17:00 700,000
14/09 (thứ 6) Chia sẻ kết quả khảo sát xử lý về thuế tại các văn phòng đại diện 14:00~17:00 700,000
19/09 (Thứ 4) Cách đọc cơ bản báo cáo quyết toán 14:00~17:00 700,000
28/09 (thứ 6) Những điểm cơ bản liên quan tới tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS số 16 14:00~17:00 700,000
26/10 (thứ 6) Kết quả khảo sát xử lý bạn phải biết hiện nay 14:00~17:00 700,000
16/11 (thứ 6) Điểm lưu ý khi khai báo tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 14:00~17:00 700,000
23/11 (thứ 6) Diễn đàn liên quan tới nghiệp vụ kế toán thuế 14:00~17:00 700,000
30/11 (thứ 6) Điểm lưu ý khi khai báo tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 14:00~17:00 700,000
14/12 (thứ 6) Những điểm cơ bản liên quan tới chuyển giá 14:00~17:00 700,000
Liên quan tới lao động nhân sự (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Nhân viên phụ trách hành chính nhân sự
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
19/10 (thứ 6) Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về nhân sự 14:00~17:00 700,000
18/12 (thứ 3) Về chế độ bảo hiểm xã hội 14:00~17:00 700,000
Ngoài ra (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Người quan tâm tới lĩnh vực liên quan
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
06/07 (thứ 6) Điểm lưu ý liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp 14:00~17:00 700,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Chương trình được thiết kế có khung ưu tiên dành cho khách hàng ký hợp đồng hỗ trợ kinh doanh với I-GLOCAL, phía I-GLOCAL chi trả khoản học phí tối đa 2 người/ 1 công ty. Chương trình này được áp dụng ngay cả trường hợp các bạn tham gia hội thảo với cùng một chủ đề từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, tại văn phòng ở Bình Dương, hay Hà Nội.
  • Có trường hợp thay đổi ngày tổ chức và khung thời gian, vui lòng xác nhận lại với chúng tôi trước khi tham gia.
Bình DươngBình Dương
Bình Dương
Kỹ năng mềm, tự nhận thức và phát triển (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Nhân viên trẻ có kinh nghiệm chừng 3 năm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
11/11 (thứ 3) Kỹ năng báo cáo Ho-ren-so trong công việc hàng ngày, áp dụng vòng PDCA trong công việc 09:00-16:00 1,200,000
Kỹ năng quản lý (Tiếng Việt)
Người tham gia: Nhà quản lý cấp trung
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
24/07 (thứ 3) Kỹ năng huấn luyện và cách phản hồi phù hợp 09:00-16:00 1,200,000
09/10 (thứ 3) Kỹ năng giải quyết vấn đề để đạt mục tiêu 09:00-16:00 1,200,000
Liên quan tới kế toán thuế (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Người phụ trách kế toán thuế
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
03/08 (thứ 6) Quản lý tài chính để tiết kiệm thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 09:00-12:00 700,000
14/09 (thứ 6) Điểm khác biệt chính giữa tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), nội dung lưu ý khi kết hợp lại với IFRS 09:00-12:00 700,000
20/09 (Thứ 5) Mẹo tránh lỗi trong nghiệp vụ kế toán 09:00-12:00 700,000
26/09 (Thứ 4) Điểm lưu ý khi áp dụng hóa đơn điện tử 09:00-12:00 700,000
17/10 (Thứ 4) Tuyển chọn 39 vấn đề về thuế liên quan tới hóa đơn đỏ phiên bản năm 2018 09:00-12:00 700,000
23/10 (thứ 3) Điểm lưu ý khi khai báo thuế dành cho doanh nghiệp Nhật Bản 09:00-12:00 700,000
120/11 (thứ 3) Nội dung lưu ý khi xác định thuế doanh nghiệp năm 2018 09:00-12:00 700,000
28/11 (Thứ 4) Thủ tục hành chính về kế toán thuế mà các bạn muốn biết 09:00-12:00 700,000
04/12 (thứ 3) Áp dụng hiệp định chống đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản 09:00-12:00 700,000
13/12 (Thứ 5) Tuyển chọn 39 kiến thức về thuế đối với giao dịch giữa các bên liên quan 09:00-12:00 700,000
20/12 (Thứ 5) Diễn đàn về nghiệp vụ kế toán thuế nửa cuối năm 2018 09:00-12:00 700,000
Liên quan tới lao động nhân sự (Tiếng Việt)
Đối tượng tham gia: Nhân viên phụ trách hành chính nhân sự
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
11/12 (thứ 3) Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức liên quan tới lao động, nhân sự nửa cuối năm 2018 09:00-12:00 700,000
Kỹ năng tiếng Nhật
Đối tượng tham gia: Nhân viên có thể sử dụng tiếng Nhật (từ N3 trở lên)
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
07/08 (thứ 3) Kiến thức cơ bản về kế toán thuế bằng tiếng Nhật (lần 1) 09:00-16:00 1,500,000
21/08 (thứ 3) Kiến thức cơ bản về kế toán thuế bằng tiếng Nhật (lần 2) 09:00-16:00 1,500,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Chương trình được thiết kế có khung ưu tiên dành cho khách hàng ký hợp đồng hỗ trợ kinh doanh với I-GLOCAL, phía I-GLOCAL chi trả khoản học phí tối đa 2 người/ 1 công ty. Chương trình này được áp dụng ngay cả trường hợp các bạn tham gia hội thảo với cùng một chủ đề từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, tại văn phòng ở Bình Dương, hay Hà Nội.
  • Có trường hợp thay đổi ngày tổ chức và khung thời gian, vui lòng xác nhận lại với chúng tôi trước khi tham gia.
セミナーに関するお問合せ