Hội Thảo

Trang chủ > NEWSLETTER / Q&A

NEWSLETTER / Q&A

Công văn 2940/TCT-TNCN của Tổng cục thuế về chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên

Ngày 30/6/2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2940/TCT-TNCN về chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên.

Theo đó, nội dung Công văn hướng dẫn hai điểm sau:

1/ Về chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ

Khoản tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chủ doanh nghiệp.

Xem chi tiết ›

Vina Bookkeeping

IGL AUDIT CO., LTD

Crowe Horwath Vietnam Audit Co., Ltd

株式会社スターシア・インベストメント

アクタス税理士法人

HaNoi iGlocal Facebook

HCM iGlocal Facebook